מכתבי תמיכה של גדולי ישראל בישיבה

הרב עמיאל שטרנברג

"כמה חשוב שיהיו לנו מוסדות כאלה 
להעמיד עולה של תורה" 

הרב שלמה אבינר

"יישר כוחם של ישיבת מעלה חבר
המחנכים את ילדי ישראל על טהרת הקודש לבדו"

הרב דב ליאור

"הריני להמליץ בזה עבור ישיבת מעלה חבר. המקבלת לתוכה תלמידים צעירים החפצים להקדיש את זמנם לעלות במעלות התורה"

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"הנני בא להמליץ טוב אודות 
ישיבת מעלה חבר"

הרב עובדיה יוסף זצ"ל

"הנני מחזק את הנהלת הישיבה אשר ראתה לנכון לפתוח את הישיבה על טהרת לימוד תורתינו הקדושה"

הרב משה צבי נריה זצ"ל

"חן שפוך על תלמידי מעלה חבר, חינה של תורה ונועמה של מצוה, והדרה של כל מידה נכונה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

"שמחתי לשמוע על יזמתכם הברוכה, להקים ישיבה לצעירים על טהרת הקדש"

הרב אברהם שפירא זצ"ל

"ובזאת שלוחה ברכתי להורים יקרים החפצים לגדל את בניהם בישיבות קטנות"